Jaunumi

"VS Energy Group" oficiālā nostāja attiecībā uz publikācijām plašsaziņas līdzekļos

Mēs nekad neesam atbalstījuši Krievijas Federācijas politiku pret Ukrainu. Mēs stingri nosodām Krievijas agresijas aktus kopš 2014. gada

un 2022. gadā sākto neizprovocēto un nepamatoto karu.

Mūsu oficiālā nostāja ir izteikta ne tikai vārdos, bet ir pamatota arī ar rīcību, ko iepriekš neesam uzskatījuši par nepieciešamu publiskot. Mēs vienmēr esam aizstāvējuši proukrainisku nostāju. Mūsu atbalsts Ukrainas bruņotajiem spēkiem tiek lēsts desmitiem miljonu grivnu apmērā. Mēs cenšamies turpināt atbalstīt Ukrainas pilsoņus un bruņotos spēkus.

Jau vairāk nekā astoņus gadus grupa pieder tiem pašiem ES pilsoņiem, kuriem pieder un kuri izmanto visas likumīgās un izdevīgās tiesības. Pašreizējā akcionāru struktūra ir detalizēti pārbaudīta gan ES, gan Ukrainā.

Mūsdienu uzņēmējdarbības vidē nav iespējams, ka šāda mēroga uzņēmumu grupas īpašnieki un vadītāji varētu būt iecelti kandidāti. Mēs apliecinām, ka nepastāv trasta līgumi vai slepenas vienošanās, kas ļautu Krievijas vai citām trešajām pusēm iejaukties Grupas akciju īpašumtiesībās.

Pretēji plašsaziņas līdzekļos izplatītajai informācijai nevienai no personām, kas publikācijās minētas kā Grupas īpašnieki (Aleksandrs Babakovs, Jevgēņijs Giners, Mihails Vojevodins), nepieder akcijas nevienā no Grupas struktūrvienībām un tie nav starp Grupas faktiskajiem īpašniekiem. Jevgēņijs Giners 2014. gadā gan juridiski, gan faktiski pārstāja būt Grupas akcionārs. Kopš tā laika viņam nav nekāda sakara ar Grupu vai tās darbiniekiem. Aleksandram Babakovam un Mihailam Vojevodinam nekad nav piederējušas "VS Energy" akcijas.

Mēs uzsveram, ka Ukrainas iestādes pēdējo astoņu gadu laikā ir regulāri pārbaudījušas "VS Energy Group" darbību. Mēs arī apzināmies, ka pašreizējos sarežģītajos apstākļos tiesībaizsardzības iestādēm ir pienākums veikt detalizētu izmeklēšanu par Grupas darbību un akcionāru struktūru. Tā kā karš joprojām turpinās, mūsu interesēs ir, lai šāda izmeklēšana būtu pilnīga un objektīva, lai iestādes varētu izdarīt galīgos secinājumus par "VS Energy Group".

Ar šo paziņojam par pilnīgu atbilstību, pārredzamību un likumību attiecībā uz Grupas darbībām Ukrainā. Mēs ceram, ka Ukrainas tiesībaizsardzības iestāžu secinājumi izbeigs visas spekulācijas šajā sakarā.

vs-energy.eu

VS Energy ir elektroenerģijas sadales tīklu uzņēmumu
grupa, kas nodrošina uzticamu elektroenerģijas sadali
piecos Ukrainas reģionos.

Kontakti