Jaunumi

Vēstule “Hersonoblenergo" uzraudzības padomei un "Hersonoblenergo" valdei

AS "Hersonoblenergo" uzraudzības padomei

AS "Hersonoblenergo" valdei

Mēs, Latvijas Republikas pilsoņi Vilis Dambiņš, Valts Vīgants un Artūrs Altbergs, kā arī Vācijas Federatīvās Republikas pilsoņi Oļegs Sizermans un Marina Jaroslavska, izsakām jums sirsnīgu cieņu. Kā zināms, mēs esam akcionāri, kuriem kopā pieder 100% "Worldwide Holding Group Corp." akciju, kurai netieši pieder vairāk nekā 96% AS "Hersonoblenergo" akciju.

Mēs nosodām Krievijas Federācijas agresiju pret Ukrainu. Ukrainas tautas genocīds, visas valsts infrastruktūras iznīcināšana, Krievijas Federācijas augstākās vadības īstenotā pasaules kodolšantāža - šie un citi noziegumi pret cilvēci tiks nosodīti paaudžu paaudzēs un saņems pienācīgu juridisku izvērtējumu.

Mēs ar sāpēm un patiesu līdzjūtību vērojam briesmīgo okupāciju, ko Krievijas Federācija īsteno Hersonas un Hersonas apgabala teritorijā. Pilsētas un tās iedzīvotāju sirsnīgā patriotiskā nostāja izraisa visas pasaules cieņu un atbalstu. AS "Hersonoblenergo" darbinieku varonība, kuri strādā ārkārtīgi sarežģītos apstākļos un atbalsta "VS Energy Group" nostāju, nosodot Krievijas Federācijas agresiju, ir pelnījusi īpašu pateicību. Šajā grūtajā laikā mēs vēlamies vēlreiz apliecināt, ka "VS Energy Group" turpinās atbalstīt Ukrainas valstiskumu, suverenitāti un ekonomiku visos iespējamos veidos.

Vienlaikus mēs vēlamies vērst uzmanību uz to, ka jūsu kā AS "Hersonoblenergo" pārvaldes iestāžu galvenais uzdevums ir atbalstīt un pareizi organizēt uzņēmuma darbu kara un okupācijas apstākļos.

Galvenās vadlīnijas darbā okupācijas laikā ir šādas.

  1. Uzņēmuma un visu tā darbinieku atbilstība Ukrainas tiesību aktu prasībām ir vienīgais iespējamais veids, kā veikt AS "Hersonoblenergo" saimniecisko darbību Hersonas apgabalā.
  2. Saziņa ar valsts un vietējo pašpārvaldes iestāžu pārstāvjiem ir iespējama tikai tad, ja attiecīgās personas ir likumīgu Ukrainas valsts iestāžu un vietējo pašpārvalžu pārstāvji un to prasības atbilst Ukrainas tiesību aktiem.
  3. Jebkāda saziņa vai pakļaušanās okupācijas iestāžu vai Krievijas armijas prasībām ir nepieņemama. Vienīgais izņēmums var būt apstākļi, kad ir tieši apdraudēta kāda darbinieka dzīvība.
  4. AS "Hersonoblenergo" darbinieku un pārstāvju atbalsts un sadarbība ar okupācijas iestādēm vai Krievijas militārajiem spēkiem nav pieļaujama. Par jebkādiem darbinieku pieļautiem likuma pārkāpumiem, tostarp sadarbības aktivitātēm vai paziņojumiem, kas ir pretrunā Ukrainas tiesību aktiem, nekavējoties jāziņo Ukrainas valsts iestāžu kompetentajām tiesībaizsardzības iestādēm.
  5. Gadījumos, kad AS "Hersonoblenergo" darbinieki publiski pauž savu nostāju, atbalstot Krievijas Federācijas vai okupācijas varas iestāžu darbības, nekavējoties ir jāuzsāk darba attiecību izbeigšana ar attiecīgo personu likumā noteiktajā kārtībā, jāinformē Ukrainas valsts iestāžu kompetentās tiesībaizsardzības iestādes par attiecīgo personu, kā arī jāveic ieraksts AS "Hersonoblenergo" oficiālajās lapās sociālajos tīklos un tīmekļa vietnē.

Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam apturēt ienaidnieku un atbrīvot Hersonu no okupantiem.

Hersona ir Ukraina!

Slava Ukrainai!

vs-energy.eu

VS Energy ir elektroenerģijas sadales tīklu uzņēmumu
grupa, kas nodrošina uzticamu elektroenerģijas sadali
piecos Ukrainas reģionos.

Kontakti