Jaunumi

Rivneoblenergo speciālisti remontē elektrotīklus

VS Energy grupas uzņēmumi kara laika apstākļos turpina investēt elektrotīklos

Grupas uzņēmumi kara laika apstākļos investē savos elektrotīklos, lai novērstu avārijas atslēgumus ziemā. Mūsu uzdevums ir uzturēt valsts energosistēmu sarežģītos militāros apstākļos – Rivneoblenergo.

Karš, ienaidnieka uzbrukumi infrastruktūrai parādīja, cik svarīga un neaizstājama normālas dzīves saglabāšanai, pat no kaujas zonas salīdzinoši attālos rajonos, ir elektroenerģija. Pateicoties visiem Ukrainas gaismas sargiem, bija iespējams saglabāt valsts energosistēmu pēc mēģinājumiem  to mērķtiecīgi iznīcināt. Un tas ir ne tikai darbs pie bojāto iekārtu atjaunošanas, bet arī tādu sarežģītu un nestandarta iekārtu darbības režīmu, jaudas shēmu meklēšana, kādus, acīmredzot, nevienā pasaules valstī nav nācies izmantot.

Tas viss nebūtu iespējams bez mūsu augsti profesionālajiem darbiniekiem, bez mūsu cilvēkiem, - teica PAS "Rivneoblenergo" valdes priekšsēdētājs Serhijs Ņevmeržickis, - tāpēc, pirmkārt, es vēlos pateikties visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem par viņu centību, par apzinīgo darbu viena mērķa labā - lai mūsu patērētāji dzīvotu komfortabli un mājīgi pat grūtos kara apstākļos.
Attiecībā uz reģionālo tīklu sagatavošanu apkures sezonai Serhijs Mikolajovičs atzīmēja sekojošo:

PAS "Rivneoblenergo" uzsāka remonta kampaņu, kuras mērķis ir novērst avārijas atslēgumus ziemā, uzreiz pēc pēdējā apkures perioda. Uzsvars tika likts uz iepriekšējās ziemas pieredzes ņemšanu vērā - nodrošinājām energoobjektu aizsardzību, palielinājām avārijas krājumus  degvielai, materiāliem un rezerves daļām  - par 30%. Tāpat PAS "Rivneoblenergo" parūpējās arī par rezerves elektrobarošanu  - lai nodrošinātu nepārtrauktu  saziņu  ar visiem iecirkņiem,  arī iespējamu elektrības padeves pārtraukumu apstākļos ienaidnieka uzbrukumu dēļ. Mūsu darbinieki izstrādāja darba procedūras, ja tiks saņemta NEC "Ukrenergo" komanda operatīvai jaudas samazināšanai reģiona tīklos. Protams, viens no galvenajiem reģionālo tīklu stiprināšanas elementiem ir to rekonstrukcija un modernizācija. Neskatoties uz finansējuma grūtībām kara laikā, PAS "Rivneoblenergo"  īsteno Nacionālās komisijas apstiprinātos investīciju programmu pasākumus, kas veic valsts regulējumu enerģētikas un komunālo pakalpojumu jomās. It īpaši, šogad tika uzstādītas piecas TP-10/0,4kV izkraušanas apakšstacijas Rivnes un Dubenskas rajonos kā arī rekonstruēti trīs 10/0,4kV sadales punkti Rivnes pilsētas teritorijā. Tāpēc ka pagājušajā gadā tieši reģionālā centra un tuvējo apdzīvoto vietu iedzīvotāji piedzīvoja vislielākās neērtības pēc uzbrukumiem Rivnes reģiona energoiekārtām.

Vai karš veica korekcijas remonta kampaņā?

Katru gadu, gatavojoties apkures sezonai, veicam remonta kampaņu, lai novērstu iekārtu un tīklu darbības traucējumus. Šogad šis darbs tika organizēts vēl rūpīgāk, ņemot vērā nopietnos izaicinājumus energosistēmai kara laika apstākļos. Līdz 2023. gada decembrim mūsu darbinieki ir saremontējuši gaisvadu līnijas 3855 km garumā. Un tā ir balstu, vadu, izolatoru nomaiņa. Tika saremontēti gandrīz 3 simti 0,4-10 kV kabeļu līniju,  662 6-10 kV apakšstacijas, jaudas transformatori, automātiskie slēdži, tika iztīrītas vairāk nekā 4 tūkstošu kilometru gaisvadu līniju aizsargjoslas.

PAS "Rivneoblenergo" brigādes bija vienas no pirmajām, kas uzsāka elektrotīklu atjaunošanu deokupētajās teritorijās, vai šāda palīdzība tika sniegta 2023.gadā?

Mūsu brigādes jau 2022. gada oktobrī sāka bojāto elektrotīklu atjaunošanu, tas ir, pirms Hersonas deokupācijas. Visu šo gadu mūsu augstsprieguma inženieri, kabeļu strādnieki, sadales tīklu brigādes turpināja strādāt Hersonas apgabalā un arī  pašā reģiona centrā, riskējot ar savu dzīvību, dažreiz pat apšaudēs un vienmēr sapieru pavadībā. Kopumā mūsu darbinieki Hersonas reģionā veica 15 maiņas. Mūsu elektriķi atjaunoja elektroenerģijas sadali septiņās no 11 Berislavas rajona pašvaldībām. Izdevās  nodot ekspluatācijā 15 35/10 kilovoltu apakšstacijas un veikt remontdarbus gandrīz 160 km bojāto gaisvadu līniju garumā. Nodrošinājām nepieciešamo aprīkojumu, apgādājām savus darbiniekus ar visu nepieciešamo. Četri mūsu enerģētikas darbinieki saskaņā ar prezidenta dekrētu saņēma medaļas "Par darbu un varonību" tieši par elektrotīklu atjaunošanu Hersonas reģionā. Tie ir meistari Oleksandrs Grodskis un Oleksandrs Prystupa, gaisvadu elektropārvades līniju remonta  elektriķi  Vadims Jaremčuks un Andrejs Parkhomčuks.
Tāpat Rivneoblenergo arī atsaucās uz palīdzības lūgumiem no Hersonas apgabala Čornobajevas, Bilozeras un Darivas teritoriālajām kopienām, kuras cieta no plūdiem Kahovskas HES okupantu veiktās detonācijas rezultātā. Uz turieni no Rivnes apgabala vasarā divas reizes tika nosūtītas kravas ar materiāliem žāvēšanai un būvniecības- atjaunošanas darbu veikšanai. PAS "Rivneoblenergo" saņēma Hersonas reģionālās militārās administrācijas pateicību par sniegto palīdzību.

 PAS "Rivneoblenergo" pagājušajā gadā aktīvi palīdzēja mūsu militārpersonām. Vai šī palīdzība turpinājās 2023. gadā?

Mums ir tas gods palīdzēt saviem aizsargiem jau kopš 2014. gada. Kopš tā laika PAS "Rivneoblenergo" ir nosūtījis vairāk nekā 17 miljonus UAH, lai atbalstītu bruņotos spēkus, labdarības fondus un sabiedriskās organizācijas, kas palīdz karavīriem.
Dažādu bruņoto spēku divīziju vajadzībām uzņēmums nodeva 43 transporta vienības. Papildus par PAS "Rivneoblenergo" vadības personīgajiem līdzekļiem tika iegādātas 3 automašīnas militārpersonām, vēl vienu automašīnu iegādājās uzņēmuma kolektīvs. Tika iegādāti droni, termovizori, munīcija un aizsardzības līdzekļi bruņoto spēku karavīriem.
106 Rivneoblenergo strādnieki tagad ir mobilizēti bruņotajos spēkos. Mēs lepojamies ar katru no viņiem. Diemžēl trīs uzņēmuma darbinieki gāja bojā Tēvzemes aizstāvēšanas laikā. Pērn mūsu komanda zaudēja 38 gadus veco PAS "Rivneoblenergo" apakšstaciju dienesta vadītāja vietnieku Andriju Savoniku. Ar Ukrainas prezidenta dekrētu kritušais aizstāvis tika apbalvots ar ordeni "Par drosmi" (pēcnāves). 2023. gadā Debesu vienības kareivju rindas papildināja Berezņivas posma sadales tīklu ekspluatācijas elektriķis Vasils Ivanjuks, jūlijā Zaporožjes rajonā  tika nogalināts Rivneoblenergo  apakšstaciju apkopes elektriķis Serhijs Šimčuks. Kolēģi savus darba draugus atceras ar lepnumu un skumjām.

Kādi ir jūsu mērķi nākamajam 2024. gadam?

Mēs turpināsim darīt visu, ko varam, lai tuvinātu uzvaru, mēs strādāsim, lai izraidītu krievu iebrucējus no mūsu zemes. Mums reģionā ir vairāk nekā 400 000 abonentu, kuriem elektrība ir dzīvība, darbs, veselība, aizsardzība... Mēs strādājam dienu un nakti, sniegā un lietū, lai nodrošinātu iedzīvotājiem komfortu 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā .

 

 

vs-energy.eu

VS Energy ir elektroenerģijas sadales tīklu uzņēmumu
grupa, kas nodrošina uzticamu elektroenerģijas sadali
piecos Ukrainas reģionos.

Kontakti